Omvormers

Om het opgevangen daglicht om te zetten naar bruikbare stroom voor uw woning, zijn omvormers benodigd. Ook hiervoor geldt dat er legio verschillende (merken) omvormers bestaan.

In hoofdlijnen zijn deze onder te verdelen in drie categorieën, namelijk:

  • string-omvormers
  • micro-omvormers
  • optimizers

In het algemeen is het belangrijk dat de panelen goed worden afgestemd op omvormer(s). P.Bruijn Installatiebedrijf adviseert u graag vrijblijvend in het voor u meest geschikte systeem.

Uw zekerheden

  • A-Kwaliteit wereldmerken
  • De beste garantie
  • Montage door vakmensen
  • Duidelijke kostenberekening
  • 24/7 Service

String-omvormers

Bij dit type omvormers worden de panelen in serie aan elkaar geschakeld in een string. Deze string panelen wordt gekoppeld aan een omvormer die vaak wordt geplaatst op de zolder van een woning. Dit systeem wordt vaak alleen toegepast als alle panelen dezelfde kant opstaan en er geen sprake is van schaduwvorming. Het is een relatief eenvoudig en goedkoop systeem.

Micro-omvormers

Met dit omvormersysteem van bijvoorbeeld het merk Enpahse, heeft ieder paneel zijn eigen omvormer. Dergelijke systemen worden vaak toegepast daar waar de panelen in verschillende hellingshoeken of op verschillende dakvlakken liggen of wanneer er sprake is van lokale schaduwvorming. Ook bij kleine systemen van 3 of 4 panelen wordt dit systeem vaak toegepast (string-omvormers werken namelijk vaak pas vanaf een bepaald minimum aantal panelen). Micro-omvormers werken zelfstandig, zodat elk paneel maximaal kan renderen. Een paneel dat bijvoorbeeld in de schaduw ligt en/of vuil is, zal de rest van het systeem niet negatief beïnvloeden. Daarnaast laat de techniek van micro-omvormers zien dat ze meer energie produceren tijdens de ochtend, avond en tijdens minder licht, dan het systeem met string-omvormers. Het systeem is in aanschaf kostbaarder dan de string-omvormer. Daarentegen is het rendement van micro-omvormers hoger en zijn de garanties ook vaak beter. Het systeem met micro-omvormers is gemakkelijk uit te breiden.

Een bijkomend voordeel van het systeem met micro-omvormers, is dat alle panelen apart van elkaar inzichtelijk zijn. Via een applicatie (app) is vaak per paneel te zien wat de opbrengsten zijn op dat moment en van eerdere perioden. Ook eventuele storingen zijn middels deze apps gericht en direct op te sporen.

Over de aansluiting

De aansluiting in de meterkast is een belangrijk onderdeel van een veilige zonnepanelen installatie. Voor de werkzaamheden in de meterkast werken we uitsluitend met gecertificeerde installateurs. Hierdoor bent u altijd verzekerd van een veilig systeem.

Vanaf de omvormer(s) wordt er een kabel aangelegd naar de meterkast. Wij proberen deze kabel altijd zoveel mogelijk uit het zicht weg te werken. Deze kabel is nodig om de opgewekte stroom van de zonnepanelen naar de meterkast te geleiden. Voor de aansluiting van de kabel in de meterkast is er een vrije groep benodigd. Indien deze niet aanwezig is, dan wordt deze aangelegd. De kosten hiervoor zijn altijd opgenomen in onze offerte.

Optimizers

Een tussenvorm van de eerder genoemde omvormers wordt gecreëerd wanneer een omvormer wordt gekoppeld aan optimizers van bijvoorbeeld het merk SolarEdge. Bij dit systeem is er nog steeds, net als bij de string-omvormers, een centrale omvormer benodigd, die vaak op de zolder van de woning wordt gemonteerd. Aanvullend wordt ieder paneel apart voorzien van een optimizer. De optimizers geven ongeveer dezelfde voordelen als het micro-omvormer systeem en worden dan ook toegepast bij systemen op verschillende dakvlakken, oriëntaties en bij lokale schaduwvorming. Het systeem is zit qua prijs tussen de string-omvormers en micro-omvormers in. Het nadeel van het systeem is de grote complexiteit en gevoeligheid van de installatie. Daarnaast is uitbreiding van een dergelijk systeem doorgaans pas mogelijk wanneer de centrale omvormer wordt vervangen door een zwaardere omvormer.

25 jaar ervaring met zonnepanelen

Installatiebedrijf Piet Bruijn heeft ruim 25 jaar ervaring met het plaatsen van zonnepanelen. Geen dak is voor ons te gek. Wij nemen graag de tijd voor u en afspraak is afspraak.