Veel ruimte voor verbetering

Wilt u een duurzame en milieuvriendelijkere samenleving? Vrijwel iedereen zal zonder enige twijfel deze vraag volmondig bevestigend beantwoorden. Of mensen nu een sociaal wenselijk antwoord geven of daadwerkelijk de wereld duurzamer willen maken, de insteek is veelbelovend. Ook de aandacht voor duurzame energie installaties is de laatste jaren enorm toegenomen.

Echter, de cijfers laten iets anders zien. Op het moment komt namelijk slechts 3% van de Nederlandse energievoorraad voort uit duurzame energiewinning. Dit betekent dat maar liefst 97% van de energievoorraad nog steeds gewonnen wordt door fossiele brandstoffen te verbranden. Wij vinden dat percentage schrikbarend hoog.

Een CO2-arme energievoorziening in Nederland

Het ideaal is een volledig CO2-arme energievoorziening in Nederland, helaas blijkt dat op het moment nog een utopie. Maar, het betekent niet dat wij nu niets kunnen doen om de huidige situatie te verbeteren.

Piet Bruijn zet zich te allen tijde in voor een duurzame energievoorziening in Nederland. In samenwerking met de laatste state-of-the-art technieken dragen wij elke dag weer ons steentje bij om dichterbij die utopische duurzame energievoorziening te komen.

windmolen
windmolen
windmolen
huis

Wat u nu al kunt doen

U kunt nu al een start maken met het gebruik van duurzame energie. Zo kunt u eens kijken naar een hybride ketel, een klimaat thermostaat of naar een warmtepompEen warmtepomp zet energie uit de omgeving om in energie die u in huis kunt gebruiken. Bijvoorbeeld voor het verwarmen van uw tapwater of voor het verwarmen van ruimtes. Met de klimaat thermostaat kunt u zeer eenvoudig uw energieverbruik monitoren en van een afstand bedienen via uw telefoon. Hierdoor verbruikt u niet langer overbodige energie.

De hybride ketels van Piet Bruijn maken gebruik van verschillende brandstoffen. Door de perfecte balans tussen de brandstoffen kunt u aanzienlijk besparen op het energieverbruik. Ook dit is positief voor het milieu en uw portemonnee. Door gebruik te maken van een hybride ketel, een klimaat thermostaat en/of een warmtepomp kunt u uw energieverbruik verminderen en zo bijdragen aan CO2-arme energievoorziening in Nederland én natuurlijk een lagere energierekening.

Subsidieregeling duurzame energie

De Nederlandse regering streeft ernaar om in het jaar 2020 de energiewinning uit duurzame middelen op te laten lopen tot 14%. Om deze reden subsidieert de regering mensen die het goede initiatief nemen om te investeren in duurzame installaties.

De meeste fossiele brandstof voorraden zullen in de loop van de 21e eeuw uitgeput raken. Na het jaar 2020 wordt er een massale toenadering tot duurzame energie verwacht. Of de regering dan nog steeds subsidie zal verstrekken, is twijfelachtig.

Wanneer de vraag naar duurzame installaties plotseling aanzienlijk stijgt, is de kans groot dat de prijs van de installaties omhoog zal schieten.

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor subsidie? Ons team beantwoordt graag al uw vragen.

072 - 57 607 30