Moet ik wachten op het ‘warmteplan’ van mijn gemeente?

Column februari 2020 door Michel Bruijn

In het klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk 2021 een ‘transitievisie warmte’ opgesteld dient te hebben. Daarin is per wijk vastgesteld hoe en wanneer deze wijk gasloos wordt ‘gemaakt’. Dit biedt u als huiseigenaar een kader om investeringsbeslissingen te nemen. “Moet ik dan wachten met het nemen van maatregelen totdat het definitieve rapport van de gemeente er is?” is dan vaak de vraag. Ons antwoord: “Nee!”

Zowel gemeente Heerhugowaard als Langedijk hebben inmiddels een concept transitievisie laten opstellen. Uit deze rapporten kan geconcludeerd worden dat er al afscheid is genomen van kernenergie en alternatieve gassoorten. De als meest kansrijk omschreven gasloze opties zijn warmtenet en all-electric. Wij verwachten dat de conclusie van het definitieve rapport zal zijn dat de meeste woningen in Langedijk en Heerhugowaard aangesloten worden op het warmtenet (van onder meer HVC). Huizen in het buitengebied (denk aan het Oosterdelgebied en woningen in de polder) zijn niet rendabel voor het warmtenet. Voor deze woningen zal de optie ‘all-electric’ worden aanbevolen.

Download de concept transitievisies

Heerhugowaard Langedijk

Wat kunt u wel alvast doen om te besparen en een bijdrage te leveren aan het milieu?

  • Het beperken van de energievraag is te allen tijde de gunstigste investering en het beste voor het milieu. Dus zorg voor goede isolatie en pas bijvoorbeeld LED-verlichting toe. Kijk voor tips & tricks op www.milieucentraal.com;
  • Woont u bijvoorbeeld in het Oosterdel- of in een buitengebied? De kans is klein dat uw woning wordt aangesloten op een warmtenet. Het alternatief is een all-electric woning. Daar kunt u zich nu al op voorbereiden;
  • Woont u wél in het warmtenetgebied? Dan nog bent u niet verplicht om uw woning daarop te laten aansluiten. Er zijn zelfs plausibele redenen om het niet te doen. Met een aansluiting op een warmtenet bent u bijvoorbeeld niet meer onafhankelijk. Er is één leverancier en daar heeft u het mee te doen. Daarnaast wordt warmte met u verrekend middels het niet-meer-dan-anders-principe. Een financiële verrekening waarvan men zich af mag vragen of deze wel eerlijk is;
  • Heeft u al een warmtenetaansluiting? Dan zijn er, met bijvoorbeeld de hybride warmtepomp, voldoende mogelijkheden om flink te besparen op uw verbruik en daarmee in mindere mate afhankelijk te zijn van één (warmte)leverancier;
  • Woont u in het warmtenetgebied met een cv-ketel, en bent u in de toekomst van plan aan te sluiten op het warmtenet? Ook dan kunt u nu al flink besparen met een hybride warmtepomp. Deze wordt in eerste instantie aangesloten op uw ketel en kan in de toekomst worden aangesloten op uw warmtenetaansluiting.

Bepaal je eigen koers!


Informatie:
Iedere maand verschijnt er een column van Installatiebedrijf P. Bruijn in de plaatselijke weekbladen van Heerhugowaard, Langedijk en omgeving.

Op de hoogte blijven?