Column mei 2020 door Michel Bruijn

Van onze klanten krijgen we wel eens de vraag hoe wij “staan” in de energietransitie en het gasloos maken van de bebouwde omgeving. Deze vraag wordt uiteraard vaak gesteld vanuit interesse over onze inhoudelijke visie, maar ook omdat sommigen onze belangen af willen wegen.

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij van mening zijn dat we veel bewuster om moeten gaan met onze aarde en met wat de aarde ons te bieden heeft. Het uitputten van grondstoffen, de plastic soep, de overconsumptie e.d. zijn zaken die echt anders kunnen. Ook zijn wij van mening dat oplossingen niet te lang op zich moeten laten wachten maar ook dat oplossingsrichtingen zorgvuldig moeten worden overwogen. En over dat laatste plaatsen wij onze vraagtekens. Door het klimaatakkoord is er namelijk een beweging tot stand gekomen die wordt gestuurd op basis van snelheid en zeker niet op basis van kwaliteit en zorgvuldigheid. In het klimaatakkoord staat namelijk dat gemeenten uiterlijk 2021 een transitieplan moeten hebben waarin voorstellen staan opgenomen voor duurzaam aardgasvrij verwarmen en koken. Ook wordt hierin vastgelegd welke buurten, in de betreffende gemeente, vóór 2030 al van het aardgas af gaan. Om dit tijdig ter kunnen realiseren, moeten gemeenten enorm snel (naar onze mening veel te snel) schakelen. Voor de voortgang van de transitie is dit positief maar voor de kwaliteit schadelijk. Ons inziens worden namelijk alternatieve, minder bekende, energievormen te snel buiten beschouwing gelaten, denk aan: kernenergie, waterstof, biobrandstof, alternatieve gassoorten e.d. Maar ook vragen wij ons af of ons huidige (aard)gas wel in alle gevallen zo slecht is. Feit blijft dat deze alternatieven, in de plannen van de gemeenten, veelal buiten beschouwing worden gelaten omdat deze alternatieven niet binnen de gestelde ‘deadlines’ gerealiseerd kunnen worden of bij voorbaat al buiten de kaders zijn geplaatst (denk aan aardgas) omdat ze als ‘slecht’ worden beschouwd. Gemeenten vallen dan al snel terug op meer bekende alternatieven zoals ‘stadsverwarming’ en ‘all-electric’. Ons inziens helemaal geen slechte alternatieven. Echter, als de focus door de gemeente eenmaal is gelegd op deze twee opties, is de kans groot dat bijvoorbeeld het gasnetwerk in de betreffende wijken niet meer wordt onderhouden (geld kan meer één keer worden uitgegeven). Dit kan betekenen dat het in de toekomst toch overgaan naar bijvoorbeeld een schoon soort gas, financieel niet meer haalbaar zal zijn (gasnetwerk zal weer opnieuw aangelegd moeten worden). Dus door de (opgelegde) snelheid van het proces, worden de keuzes beperkt, wat in onze ogen niet zal leiden tot de beste oplossingsrichtingen.

Dit is echter wel de praktijk waar u als burger maar ook wij als installateur mee te maken hebben. De kaders om te bewegen binnen de energietransitie worden voor een groot gedeelte voor ons gemaakt.

Onze doelstelling is om, binnen de door de overheid gestelde kaders, de beste installatietechnische oplossingen te vinden voor onze klanten. Daarbij kunt u denken aan all-electric oplossingen maar ook aan energiezuinige apparaten die gekoppeld kunnen worden aan stadsverwarming.

Wilt u weten wat de gemeente Heerhugowaard en Langedijk zegt over uw wijk in hun energietransitievisie? Download de concept transitievisies:

Heerhugowaard Langedijk

 

Heeft u vragen over deze column? Wij beantwoorden deze uiteraard graag! Neem contact met ons op.


Informatie:
Iedere maand verschijnt er een column van Installatiebedrijf P. Bruijn in de plaatselijke weekbladen van Heerhugowaard, Langedijk en omgeving.

De Elga (ELektrische warmtepomp voor de GAsketel) is een lucht/water warmtepomp met een binnen- en buitenunit. De relatief kleine binnenunit wordt geplaatst naast een gasketel of bij de aansluiting van de stadsverwarming. De hoogrendement buitenunit wordt geplaatst op maximaal 20 meter van de binnenunit. Een grondgekoppelde bron is niet nodig!

De warmtepomp kan zowel in een nieuwbouw als in een bestaande woning geplaatst worden. De Elga is te combineren met alle modulerende en aan/uit gestuurde gasketels van o.a. Intergas, Remeha, Vaillant, AWB, ATAG, Ferrolli, Itho/Daalderop, Nefit en Bosch, maar kan ook geplaatst worden in woningen aangesloten op stadsverwarming.

Meer informatie of offerte

De kracht van de combinatie

De Elga is makkelijk te installeren
De Elga kan in één dag geïnstalleerd worden en is geschikt voor vrijwel elke woning. Een groot voordeel is dat bouwkundige aanpassingen tot een minimum beperkt worden. Eén doorvoer in de muur voor de twee koudemiddelleidingen en voedingskabel volstaat in de meeste gevallen.

Kostenbesparing
De Elga levert een forse besparing op de totale verwarmingskosten. Wilt u weten wat de besparing is in uw situatie?

Ga dan naar actie.remeha.nl/besparen en vul uw besparingsberekening in!

Werking

De Elga gebruikt warmte uit de buitenlucht en zet deze om in bruikbare warmte voor de woning. De buitenunit onttrekt de warmte uit de lucht. De warmtepomp voegt deze energie toe aan het water van het centraal verwarmingssysteem. Het water kan tot maximaal 50°C worden verwarmd.

Koelfunctie

De behoefte om in de zomer te kunnen koelen neemt toe. Met een minimum aan energie is de Elga in staat om de temperatuur in de woning een aantal graden omlaag te brengen. Door het plaatsen van ventilatorconvectoren met een condens afvoer of het gebruik van vloerverwarming wordt de koelcapaciteit van de Elga optimaal benut.

De kracht van de combinatie

De combinatie van de warmtepomp en de gasketel/stadsverwarming zorgt onder alle omstandigheden voor het hoogste rendement. Op momenten dat de warmtelevering van de warmtepomp niet toereikend is, genereert de gasketel of stadsverwarming extra capaciteit. Bij lage buiten temperaturen is het rendement van de warmtepomp minder goed dan dat van de gasketel of de stadsverwarming. De warmtepomp schakelt dan uit en de gasketel of de stadsverwarming neemt de verwarmingsfunctie over.

Slimme thermostaat

De Elga warmtepomp werkt samen met diverse thermostaten. De vaak standaard meegeleverde Honeywell Chronotherm Touch Modulation is een volledig programmeerbare klokthermostaat. Deze is eenvoudig in te stellen en te bedienen. Ook kan de Elga geleverd worden met de slimme Anna thermostaat. Hiermee kunnen de gewenste binnentemperatuur en het klokprogramma via een app worden ingesteld. Via de web interface kan de gebruiker de geschiedenis van de Elga inzien. De Elga kan ook met andere thermostaten samenwerken. Vraag ons naar de mogelijkheden.

Verbetering van het energielabel

De Elga heeft een energielabel A++ en kan een verbetering van 1 of 2 labelstappen van uw woning opleveren.

De Elga in de praktijk

De Elga staat in verbinding met de kamerthermostaat. De Elga neemt de hoofdfunctie van de gasketel/stadsverwarming over en bepaalt op basis van warmte- of koudebehoefte of de Elga ingeschakeld wordt. Zodra de buitentemperatuur te laag wordt, springt de gasketel/stadsverwarming bij. Als het rendement van de Elga door vorst sterk terugloopt, schakelt de Elga zichzelf uit en neemt de gasketel/stadsverwarming de verwarmingsfunctie volledig over.

Dé energiezuinige oplossing voor de woningbouw

 • één type geschikt voor elke woning, elk afgiftesysteem en elke gasketel;
 • ook toe te passen in combinatie met stadsverwarming;
 • relatief lage investering en hoge besparing;
 • verwarmen én koelen mogelijk;
 • geen grondgekoppelde bron nodig;
 • minimale bouwkundige aanpassingen en gemakkelijk te installeren;
 • warmtepomp en gasketel worden aangestuurd door één regeling;
 • geheel in Nederland ontwikkeld en geproduceerd.

Bespaar op stadsverwarming

De gedachte achter stadsverwarming is mooi. U draagt bij aan een beter milieu zonder hiervoor extra voor te betalen. Het ‘Niet Meer Dan Anders’ principe wordt echter in de praktijk meestal niet gehaald. Bewoners van stadsverwarmingswijken kunnen niet kiezen tussen warmteleveranciers. Zij worden vaak opgezadeld met hoge energierekeningen en kunnen hier niets tegen doen. Of toch wel?

Remeha biedt u een uitweg. Het is de ELGA: een slimme, modulerende hybride warmtepomp die samenwerkt met stadsverwarming! De Elga gebruikt warmte uit de buitenlucht en zet dit om in bruikbare warmte voor uw woning. U gebruikt de stadsverwarming dan alleen nog voor warmt water en op de dagen dat er een piekwarmtevraag is. Dit zorgt ervoor dat u flink bespaart op de energienota.

Naast verwarmen in de winter, kan de Elga de temperatuur van de woning een aantal graden omlaag brengen in de zomer. De Elga is dus een energiezuinige en kostenbesparende manier om uw wooncomfort te verbeteren.

Het systeem

Het systeem bestaat uit:

 1. een Elga binnenunit;
 2. een Elga buitenunit;
 3. stadsverwarming;
 4. een Honeywell thermostaat.

Werking

De buitenunit onttrekt warmte uit de buitenlucht en transporteert dit naar de binnenunit. In deze unit wordt de warmte overgedragen aan het centraal verwarmingssysteem en vervolgens door uw woning verspreid.

Waarom nu een hybride warmtepomp?

 • Omdat u flink wilt besparen op uw energierekening (jaarlijks tot wel € 500,-);
 • U nu nog kunt profiteren van een aantrekkelijke subsidie;
 • U niet alleen wilt verwarmen in de winter, maar ook wilt kunnen (top)koelen in de zomer;
 • Uw woning is nog niet voldoende geïsoleerd voor een all-electric oplossing, maar u wilt wel alvastflink besparen op uw verwarmingskosten;
 • Relatief lage investering met aantrekkelijke terugverdientijd;
 • Direct verlaging van uw CO2 uitstoot en daarmee bijdragen aan een beter milieu;
 • Eenvoudige installatie en geschikt voor iedere woning;
 • In combinatie met PV-panelen een nog hoger rendement.

Meer informatie of offerte

Column maart 2020 door Michel Bruijn

Regelmatig krijgen wij de vraag of investeren in zonnepanelen nog wel verstandig is, nu bekend is dat de salderingsregeling verandert op 1 januari 2023? “Ja, juist nu!” is ons antwoord. Naast isolerende maatregelen is investeren in zonnepanelen nog steeds de beste investering die u kunt doen op het gebied van verduurzaming en uw portemonnee.

In 2019 heeft Minister Wiebes bekend gemaakt dat de huidige salderingsregeling verandert per 1 januari 2023. Vanaf dat moment bouwt de overheid de regeling af. In 2031 stopt de regeling volledig. De salderingsregeling is in het leven geroepen om zonnepanelen, die voorheen meer dan 5x zo duur waren, financieel interessant te maken. De regeling kost de overheid echter veel geld en omdat de, nu veel goedkopere, zonnepanelen zichzelf toch al gemakkelijk terug verdienen (ook zonder subsidies), wil de regering af van deze regeling.

De regeling houdt in dat je voor de stroom die je opwekt met de panelen, evenveel geld ontvangt als dat je betaalt voor de stroom die je afneemt, inclusief alle belastingen. Als de regeling wordt afgebouwd, zal daar, voor de gebruiker, een negatief verschil in ontstaan.

Waarom dan toch juist nu investeren in zonnepanelen?

 • Nog nooit zijn zonnepanelen zo goedkoop geweest. Dat i.c.m. met de eindigende financiële regelingen, is het nu het moment;
 • Nu nog 3 jaar profiteren van 100% salderingsregeling (daarna nog slechts 8 jaar afbouwend);
 • Nu nog profiteren van 100% BTW teruggave*;
 • Milieu Centraal berekende dat het geld dat je investeert in zonnepanelen, met gebruik van BTW teruggave, net zoveel oplevert als 7% op de spaarrekening (bron: milieucentraal.nl);
 • Minder afhankelijk van energieleverancier en daarmee minder last van stijgende energieprijzen;

*Betreft een overheidsregeling waarop wij geen garanties kunnen geven.

Heeft u vragen over deze column? Wij beantwoorden deze uiteraard graag! Neem contact met ons op.


Informatie:
Iedere maand verschijnt er een column van Installatiebedrijf P. Bruijn in de plaatselijke weekbladen van Heerhugowaard, Langedijk en omgeving.

WIJ PASSEN ONZE DIENSTVERLENING AAN:
In verband met de strijd tegen het coronavirus nemen wij de volgende maatregelen:

Wat doen wij tot nader order niet meer:

 • Balieverkoop – deze is gesloten;
 • Het ontvangen van klanten op kantoor/werkplaats, zonder vooraf gemaakte afspraak;

Wat blijven wij doen:

Al onze overige werkzaamheden blijven wij uitvoeren. Echter, een dag voor iedere afspraak wordt de desbetreffende klant gebeld met de vraag of er thuis ziekteverschijnselen zijn of dat men in quarantaine zit. Als dat het geval is, dan worden niet acute werkzaamheden gecanceld en met circa 4 weken verplaatst. Wel acute werkzaamheden (bijv. ketelstoring / gaslek / e.d.) zullen wij uitvoeren conform het protocol dat wij hebben ontvangen van de GGD. Wij zullen dit protocol telefonisch met de klant doornemen;

Offerte trajecten blijven wij uitvoeren. Ook daarvoor geldt de werkwijze zoals hierboven omschreven.

Al onze werkzaamheden worden uitgevoerd met inachtneming van de adviezen van het RIVM en Techniek Nederland:

 • Wij schudden géén handen;
 • Houden 1,5 meter afstand van andere personen;
 • Maken regelmatig tablet en telefoon schoon;
 • Wassen onze handen veelvuldig;
 • Hoesten / niezen in de binnenkant van onze elleboog;
 • Gebruiken papieren doeken met desinfectiemiddel en gooien deze na gebruik weg;
 • Houden goed overleg met onze klant over zijn/haar wensen.

Bedankt voor uw begrip!

Column februari 2020 door Michel Bruijn

In het klimaatakkoord is afgesproken dat elke gemeente uiterlijk 2021 een ‘transitievisie warmte’ opgesteld dient te hebben. Daarin is per wijk vastgesteld hoe en wanneer deze wijk gasloos wordt ‘gemaakt’. Dit biedt u als huiseigenaar een kader om investeringsbeslissingen te nemen. “Moet ik dan wachten met het nemen van maatregelen totdat het definitieve rapport van de gemeente er is?” is dan vaak de vraag. Ons antwoord: “Nee!”

Zowel gemeente Heerhugowaard als Langedijk hebben inmiddels een concept transitievisie laten opstellen. Uit deze rapporten kan geconcludeerd worden dat er al afscheid is genomen van kernenergie en alternatieve gassoorten. De als meest kansrijk omschreven gasloze opties zijn warmtenet en all-electric. Wij verwachten dat de conclusie van het definitieve rapport zal zijn dat de meeste woningen in Langedijk en Heerhugowaard aangesloten worden op het warmtenet (van onder meer HVC). Huizen in het buitengebied (denk aan het Oosterdelgebied en woningen in de polder) zijn niet rendabel voor het warmtenet. Voor deze woningen zal de optie ‘all-electric’ worden aanbevolen.

Download de concept transitievisies

Heerhugowaard Langedijk

Wat kunt u wel alvast doen om te besparen en een bijdrage te leveren aan het milieu?

 • Het beperken van de energievraag is te allen tijde de gunstigste investering en het beste voor het milieu. Dus zorg voor goede isolatie en pas bijvoorbeeld LED-verlichting toe. Kijk voor tips & tricks op www.milieucentraal.com;
 • Woont u bijvoorbeeld in het Oosterdel- of in een buitengebied? De kans is klein dat uw woning wordt aangesloten op een warmtenet. Het alternatief is een all-electric woning. Daar kunt u zich nu al op voorbereiden;
 • Woont u wél in het warmtenetgebied? Dan nog bent u niet verplicht om uw woning daarop te laten aansluiten. Er zijn zelfs plausibele redenen om het niet te doen. Met een aansluiting op een warmtenet bent u bijvoorbeeld niet meer onafhankelijk. Er is één leverancier en daar heeft u het mee te doen. Daarnaast wordt warmte met u verrekend middels het niet-meer-dan-anders-principe. Een financiële verrekening waarvan men zich af mag vragen of deze wel eerlijk is;
 • Heeft u al een warmtenetaansluiting? Dan zijn er, met bijvoorbeeld de hybride warmtepomp, voldoende mogelijkheden om flink te besparen op uw verbruik en daarmee in mindere mate afhankelijk te zijn van één (warmte)leverancier;
 • Woont u in het warmtenetgebied met een cv-ketel, en bent u in de toekomst van plan aan te sluiten op het warmtenet? Ook dan kunt u nu al flink besparen met een hybride warmtepomp. Deze wordt in eerste instantie aangesloten op uw ketel en kan in de toekomst worden aangesloten op uw warmtenetaansluiting.

Bepaal je eigen koers!


Informatie:
Iedere maand verschijnt er een column van Installatiebedrijf P. Bruijn in de plaatselijke weekbladen van Heerhugowaard, Langedijk en omgeving.

Al jaren zijn wij ‘huisinstallateur’ bij Burg Groep B.V., bekend als producent van azijn, limonadesiroop en schoonmaakmiddelen. Wij werkten mee aan de nieuwbouw en renovatie van deze duurzame fabriek. Een super mooi project, bij ons om de hoek. De productiefaciliteit van Burg is nu niet alleen klaar voor de toekomst wat betreft duurzaamheid, maar ook qua capaciteit, welke is verdrievoudigd.

Flamco is onze leverancier van onder meer buffer- en expansievaten. Zij schreven een artikel over dit project:
“Bij de bouw van deze supermoderne fabriek is duurzaamheid een hoogstaand streven,”vertelt Niels Bruijn. “Omdat we altijd proactief meedenken over duurzame oplossingen, zijn we al vroeg bij het traject betrokken geraakt. Vanwege de totaaloplossingen op het gebied van warmte distributie, technische ondersteuning en de kwaliteit van de producten, hebben we gekozen voor Flamco. Zij kwamen in het ontwerptraject met een aantal (prefab) oplossingen waarmee het sneller werken was en we het proces eerder konden opstarten”, aldus Bruijn.

Lees het hele artikel op de website van onze leverancier Flamco: klik hier en lees verder

 

Afbeelding: Burg Groep in Heerhugowaard

installatiebedrijf-bruijn-burg-groep-heerhugowaard

Wat een super gaaf project hebben wij onlangs afgerond!
Installatiebedrijf P. Bruijn uit Heerhugowaard installeerde 1.200 zonnepanelen bij Kramers Zuurkool.

Dirk Kramer, directeur van Kramers Zuurkool, vertelt over de ambitie om het elektriciteitsverbruik per jaar met circa 40% te verminderen. De zonnepanelen zijn op 3 verschillende dakvlakken geplaatst.

Laat de zon maar schijnen!

Consumentenbond kiest de Remeha Tzerra als de beste CV-ketel. De Consumentenbond testte recentelijk een hele reeks cv-ketels. De Remeha Tzerra Plus CW4 kwam als beste naar voren na het onafhankelijke onderzoek.

De Remeha Tzerra met kop en schouders bovenaan

17 nieuwe HR-ketels werden flink aan de tand gevoeld door de Consumentenbond. Zo werd onder andere de tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid en de energiezuinigheid gecontroleerd. De Remeha Tzerra M28c Plus kwam met een 7,7 als best geteste cv-ketel uit de test. Dit komt volgens de Consumentenbond door de allround kracht van het toestel. Op alle onderdelen komt deze ketel bijzonder goed tot zijn recht. Vooral op het onderdeel energiezuinigheid steekt de Remeha Tzerra met kop en schouders boven zijn concurrenten uit.

6.000 consumenten beoordeelden CV-Ketels

consumentenbond-test-cv-ketels-remeha-tzerra-plus-28c
Voor het eerst dit jaar heeft de Consumentenbond haar internetpanel met 6.000 consumenten ingeschakeld. Zo moesten deze duizenden consumenten de cv-ketel die bij hen in huis hangt keuren op betrouwbaarheid en levensduur. Duidelijk uit de test kwam dat de consumenten een flinke voorkeur hebben voor niet alleen het model, de Remeha Tzerra M28c Plus maar ook vooral het merk Remeha. Het consumentenpanel geeft het merk Remeha maar liefst een 8,5, waarmee Remeha verreweg het hoogste rapportcijfer bezit.

Het testresultaat van de Tzerra M28c Plus CV-Ketel

Met een 7,7 is de Remeha Tzerra M28c Plus bijzonder sterk voor de dag gekomen. Op alle geteste onderdelen scoorde deze Remeha uitstekend. Vooral het onderdeel comfort warm water, stroomverbruik en verwarmen op een laag pitje is een van de specialiteiten van de Remeha Tzerra M28c Plus.

CV-Ketel van Remeha scoort hoog op energiezuinigheid

Voor het onderdeel energiezuinigheid kreeg de Remeha Tzerra M28c Plus een 8,4 van het 6.000 man sterke consumentenpanel. Dit komt door zijn lagere minimumvermogen in verhouding tot de concurrentie. Hierdoor bespaart de Tzerra CW4 aanzienlijk in energie.

Een duurzaam CV-Ketel advies van Installatiebedrijf Piet Bruijn

Piet Bruijn is het Installatiebedrijf uit Heerhugowaard met een goed oog voor duurzame oplossingen. Wij lopen voorop in ons assortiment producten die opvallen als het gaat om de energiezuinigheid. De Remeha Tzerra M28c Plus CW4 is zo een duurzame CV-ketel. Een die beter en vooral slimmer om met energie wat niet uw energierekening ten goede komt maar ook de levensduur van het apparaat vergroot. Kortom, de Remeha Tzerra geeft werkelijk waar voor uw geld. Heeft u interesse in een duurzame en energiezuinige Remeha Tzerra M28c Plus CW4? Kijk dan hier voor meer informatie over de aanschaf en montage.

De Burg Groep is een groot en internationaal bedrijf. Waarschijnlijk gebruikt u dagelijks de producten van de Burg Groep zonder dat u het door heeft. De Burg Groep is onder meer producent van azijn, limonadesiroop, diversen schoonmaakmiddelen en benodigde vloeistoffen voor uw auto. Al deze producten, en nog veel meer, worden hier geproduceerd en verpakt.

Duurzame samenwerking

Ook Installatiebedrijf Bruijn is een samenwerking begonnen met de Burg Groep. Sinds de feestelijke start van de nieuwbouw bij het hoofdkantoor van de Burg Groep aan de Marconistraat te Heerhugowaard kunnen wij met trots vertellen dat ook wij meewerken aan dit innoverende en continu groeiende bedrijf. Installatiebedrijf Bruijn is bij het tankenpark begonnen met het schoon en zuiver houden van het afgevoerde hemelwater door middel van speciale putten.

De samenwerking tussen Installatiebedrijf Bruijn en de Burg Groep is een prachtig begin van een project waarbij een supermoderne brouwerij met magazijn en expeditie gerealiseerd wordt. Hierbij is duurzaamheid een belangrijk en hoogstaand issue waar veel aandacht aan geschonken wordt. De Burg is hierbij de voorloper in de afname van de koude stroom in het warmte/koude net die tussen de bedrijven in Heerhugowaard gerealiseerd gaat worden. Bij het project in Heerhugowaard speelt de Burg een grote rol en wordt de restwarmte optimaal gebruikt.

In de loop van de bouw en realisatie zullen wij met enige regelmaat updates geven over de ontwikkelingen. Blijf ons dus volgen als u op de hoogte wilt blijven. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.

pbruijn-samenwerking-deburg

Alles voor in om het huis vindt u bij Installatiebedrijf P. Bruijn, Ant. Duijn Keukens, De Spinde Meubelen en Jack Wester Tegels. Op zondag 25 september kunt u de hele middag genieten van het beste dat wij te bieden hebben. Onze showrooms zijn niet alleen vol van inspiratie met ons eigen assortiment producten. U zult ook kennismaken met de nieuwste strends op het gebied van tuinaanleg, traprenovatie, dakkapellen en nog veel meer! In het huis genieten? Maak de zondagmiddag compleet op ons evenement met diverse tentoonstellingen van kunstschilders en wijngenieters.

Zondag 25 september van 11.00 tot 17.00 uur

Kijk uit naar een prachtig najaar en wordt geïnspireerd voor het nieuwe seizoen. Zondag 25 september aanstaande, vanaf 11.00 uur en de gehele middag bent u van harte welkom. Lifestyle & More, inspiratie voor binnen en buiten!. Allemaal op het In en Om Het Huis Event. Voor alle bezoekers staat er een leuk gevulde goodybag klaar.

in-en-om-het-huis-event